สูตรคูณ 6 [ มีแบบฝึกหัดท้ายบท ] [ อัพเดทเกมส์ ] 2018 - QUIZFORKID.COM

สูตรคูณแม่6แบบฝึกหัดท้ายบท


ลำดับตัวเลข

กรอกคำตอบของคุณ เมื่อคุณป้อนคำตอบทั้งหมดแล้วคลิกที่ 'ตรวจสอบ' เพื่อดูว่าคุณตอบคำถามทั้งหมดถูกต้องหรือไม่! ถ้าคุณตอบคำถามทั้งหมดได้ถูกต้องทั้งหมด แบบฝึกหัดถัดไปจะเป็นการสุ่มลำดับ

ตรวจสอบ

ลากคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถาม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สับเปลี่ยนตัวเลข

ฝึกการสับเปลี่ยนสูตรคูณแม่ 6 และกรอกคำตอบทั้งลงในช่องว่าง กดตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณได้กี่คะแนน