นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องตะเกียงวิเศษ - Quizforkid.com

นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องตะเกียงวิเศษ

Aladin2-480x381

กาลครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังทำสวนหลังบ้านขณะที่เขาได้ขุดดินอยู่นั้น ได้ค้นพบตะเกียงเก่าแก่อันหนึ่งพอเขาเอามือถูตะเกียง ปรากฏว่ามีควันดำออกมาจากตะเกียง แล้วกลายเป็นยักษ์ตัวสูงขนาดใหญ่ ยักษ์ตนนั้นพูดกับชายหนุ่มว่า

“ขอบใจเป็นอย่างมากที่ได้ท่านช่วยให้ข้าได้เป็นอิสระ ข้าจะตอบแทนท่านโดยเป็นทาสรับใช้ท่าน ท่านจะใช้อะไรข้าได้หมด แต่มีข้อแม้ว่า เมื่อไหร่ที่ท่านหยุดใช้ข้า ข้าก็จะกินท่าน ท่านตกลงไหม”

ชายหนุ่มก็ได้ตกลงข้อเสนอของเจ้ายักษ์เพราะเขาคิดว่าการมีคนรับใช้เป็นเรื่องที่ดี และเขาก็มั่นใจว่าเขาจะใช้ยักษ์ตนนี้ให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาได้ ดังนั้นเขาจึงตอบตกลง

เจ้ายักษ์จึงถามว่า
“ท่านต้องการให้ข้ารับใช้เรื่องใดบ้าง แต่ท่านอย่าลืมนะว่าถ้าท่านหยุดใช้ข้าเมื่อใด…ข้าจะกินท่านทันที”ชายหนุ่มตอบว่า “ฉันต้องการวังหลังใหญ่หลังหนึ่ง”

ทันใดนั้นยักษ์ก็เนรมิตวังใหญ่หลังหนึ่งได้ ชายหนุ่มตกใจ…เพราะเขานึกว่า ยักษ์คงใช้เวลาเป็นปีที่จะสร้างวังให้เสร็จ ทีนี้เขาต้องคิดแล้วว่าจะขอให้ยักษ์ทำอะไรต่อไปดีเพื่อไม่ให้ตัวเองต้อง
ตกเป็นอาหารของเจ้ายักษ์ เขาบอกยักษ์ให้
“สร้างถนนกว้างๆให้ยาวไปถึงหน้าวัง”
ทันใดนั้นถนนก็ปรากฏอยู่ต่อสายตาเขา จากนั้นเขาจึงสั่งเจ้ายักษ์ต่อไปเรื่อยๆ

“ฉันต้องการสวนล้อมวัง”
เขาก็ได้อย่างใจนึกทันที

เขาได้ดั่งใจหวังทุกสิ่ง แต่เขาเริ่มวิตกกังวลเพราะเขาได้ขอเจ้ายักษ์ไปจนหมดสิ้นแล้ว และได้นึกคิดอีกอย่างว่าเขาคงได้เข้าไปอยู่ในวังอย่างปกติไม่ได้แน่นอน…เพราะเขาต้องคอยมานั่งสั่งงานเจ้ายักษ์อยู่ตลอดเวลา
ในที่สุดเขาก็คิดหาทางออกได้ ซึ่งเขาขอให้เจ้ายักษ์สร้างเสาต้นหนึ่งให้สูงที่สุด เจ้ายักษ์ก็เนรมิตเสาต้นสูงให้ทันที เขาขอให้เจ้ายักษ์ปีนเสาต้นนี้อย่างช้าๆให้ไปถึงปลายยอดแล้วให้ปีนลงมาจากเสาอย่างช้าๆเช่นกัน พอปีนลงมาถึงพื้นก็ให้ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอีกครั้งแล้วให้ปีนขึ้นปีนลงเช่นนี้ตลอดเวลาไม่ให้หยุด

เจ้ายักษ์ได้ยินเช่นนั้นก็เลยต้องปีนขึ้นปีนลงยอดเสาที่มีขนาดสูงอยู่ตลอดเวลา
ชายหนุ่มจึงเริ่มโล่งใจว่าเขาได้ปลอดภัยแล้ว ต่อจากนี้ชายหนุ่มจะได้เข้าไปอยู่ในวังอย่างมีความสุข ยักษ์ตนนี้เปรียบเสมือน “ความคิด” และ “จิตใจ” ของเรา ถ้าเรารู้จักใช้ความคิดให้มีประโยชน์ และควบคุมความคิดของเราให้ดีเราจะได้รับผลดีจากความคิดของเรา

Comments

comments