แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อนุุบาลเรียงลำดับตัวเลข

สำหรับแบบฝึกหัดในหัวข้อนี้จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเียงลำดับตัวเลข เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เด็กแยะออกเกี่ยวกับตัวเลขในคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ช่วงของตัวเลขอาจจะทำให้เด็กมีความสับสน การนึกคิดของเด็กจะช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในความคิดของตัวเด็ก และอีกทั้งเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานที่สำคัญในระดับที่สูงยิ่งขึ้นอีกด้วย

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อนุุบาล เรียงลำดับตัวเลข

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด