แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อนุบาลกับการนับจำนวน

ถ้าพูดถึงเรื่องการนับจำนวน ภายในแบบฝึกหัดด้านล่างนี้มีการแยกวิธีคิดเกี่ยวกับ รูปภาพเกี่ยวกับนับจำนวนอยู่ วิธีนี้สามารถช่วยให้เด็ก แยกความต่างของคณิตศาลและรูปภาพออกจากกัน ทำให้เด็กสามารถซึบซับค่าของตัวเลขในรูปแบบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อนุบาลเรื่องนับจำนวน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด