เรื่อง ฝูงนกกับแรดใจร้าย The Birds and The Rhinoceros

นิทานภาษาอังกฤษ-นิทานเด็ก-ฝูงนกกับแรดใจร้าย-630x381Once upon a time, there was a forest where plenty of birds lived and built their nests on the trees. There lived many kinds of birds who always quarreled with one another.
กลางครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่ง มีนกจำนวนมากอาศัยและสร้างรังอยู่กันบนต้นไม้ นกต่างๆได้เกิดการทะเลาะกันทุกวัน

One day there was a rhinoceros walking into this forest and saw that there were a lot of birds on the trees. The rhinoceros that was hungry, banged a tree with his horn until a nest of the green bird fell down.
จนมาในวันหนึ่ง ได้มีแรดตัวหนึ่งได้เดินเข้ามาภายในป่า แรดหิวมาก และเห็นนกอยู่ต้นไม้ จึงได้เอาตัวกระแทะต้นไม้ต้นนั้น จนรังนกสีเขียวตกลงมา

Then the rhinoceros ate the nestlings in that nest. The mother bird was very angry but she could do nothing. After the rhinoceros had eaten all the nestlings, he walked away.
และมันก็กินลูกนกในรังนั้น แม่นกสีเขียวรู้สึกโกรธมาก แต่ทำอะไรไม่ได้ เมื่อแรดอิ่มแล้ว จึงได้เดินจากไป

All the birds gathered and discussed their opinions. “The rhinoceros will surely come back again,” said the red bird. “We must get together to drive him away.” ”No, that rhinoceros is very big and strong,” said the green bird. “I agree with you, we cannot drive him away,” said a yellow bird.
บรรดานกจึงมาประชุมปรึกษากัน นกกลุ่มสีแดงจึงได้ออกความคิดว่า
“แรดตัวนี้จะต้องกลับมาอย่างแน่นอน พวกเราต้องร่วมมือกัน ไล่มันออกไป”
แต่นกสีเขียวเถียงขึ้นมาว่า
“ไม่ได้หรอก แรดตัวนี้มีรูปร่างใหญ่โตมากและแข็งแรงด้วย”
“ฉันเห็นด้วย พวกเราคงจัดการอะไรมันไม่ได้หรอก” นกสีเหลืองเห็นด้วยกับสีเขียว

Because these birds were used to quarrel among themselves, they did not agree to the red bird’s idea. So no one prepared to fight against the rhinoceros.
เพราะว่าเหล่านกชอบทะเลาะกันเป็นประจำ ไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดเห็นของนกสีแดง พวกมันจึงได้เตรียมตัวสำหรับการรับมือกับแรดเลย

With nobody agreed to the plan, the red bird and his mate discussed between them, “there is no other way but to help ourselves.” So, they moved their nest to a tree which was on a cliff where the rhinoceros would never reach.
และเมื่อไม่มีใครเห็นด้วยกับการวางแผน นกสีแดงสองผัวเมีย จึงได้พูดคุยปรึกษากัน
“พวกเราคงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะ”
และทั้งสองก็ได้ช่วยกันย้ายรังไปบนหน้าผา ซึ่งแรดไม่มีทางไปถึง

The next day, the rhinoceros came to the forest and again used it’s horn to bang a tree where the yellow bird lived. As a result, the yellow bird’s nest fell down. After that, the rhinoceros banged many other trees. Thus, a lot of nestlings and eggs became his food. All the bird regrets that they did not prepare to cope with the rhinoceros.
ในวันต่อมา แรดตัวเดิมก็ได้กลับมาอีก รอบนี้มันเอานอกระแทกต้นไม้ที่มีนกสีเหลืองอยู่ ทำให้รังนกสีเหลืองตกลงมา หลังจากนั้นมันก็ได้วิ่งชนต้นไม้อื่นๆไปด้วย ลูกนกและไข่บนต้นไม้ต่างร่วงลงมาตกเป็นอาหารของแรดจนหมดสิ้น บรรดาพ่อแม่นกทั้งหลายพากันเสียใจที่ไม่ยอมคิดวิธีรับมือกับแรดตั้งแต่แรก
On the other hand, the red bird’s family remained safe as they were prepared for the expected danger.
และขณะเดียวกันครอบครัวของเหล่านกสีแดง ที่ได้เตรียมการไว้ก็ได้มีชีวิตรอดปลอดภัย

Moral of the story นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“A careful person will be safe from any danger.”
ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท ย่อมรอดพ้นจากอันตราย