นิทานคติธรรมสอนใจ นิทานคุณธรรมเรื่อง ฤาษีลวงตะกวด

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีฤาษีผู้มีความเก่งกล้าตนหนึ่ง ฤาษีท่านนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก… Read More »


นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องตะเกียงวิเศษ

กาลครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังทำสวนหลังบ้านขณะที่เขาได้ขุดดินอยู่นั้น ได้ค้นพบตะเกียงเก่าแก่อันหนึ่งพอเขาเอามือถูตะเกียง… Read More »


นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องนกขมิ้นน้อยผู้อารี

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพาราณสีเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้เขียวขจี มีนกขมิ้นน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่า… Read More »


นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องนกมูลไถกับเหยี่ยว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกมูลไถอยู่ตัวหนึ่ง เป็นนกที่มีความขยันขันแข็งในการทำมาหากินเป็นอย่างมาก ทุกวันนกมูลไถตัวนี้จะบินออกจากรังเพื่อไปหาอาหาร… Read More »


นิทานสอนใจ เรื่องคนขายสุนัข

มีร้านค้าแห่งหนึ่งได้ติดประกาศขายลูกสุนัข 7 ตัว… Read More »