พญาช้างผู้จิตใจดีกับนายพรานเจ้าเล่ห์ผู้อกตัญญู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าหิมพานต์มีพญาช้างเชือกหนึ่งกายนั้นมีสีขาวดั่งเงินยวง… Read More »


น้ำในรางไม้ของอาจารย์ฤาษีและเหล่าบริวาร

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ เชิงเขาในป่าหิมพานต์… Read More »


พญาเนื้อนิโครธผู้มีความเมตตาและประเสริฐ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าใหญ่ในเมือง… Read More »